SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Umiłowani Siostry i Bracia, Kochani Kapłani!
Przed nami uroczystość święceń, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej diecezjalnej wspólnoty, radującej się z nowych kapłanów. W tym roku, w sobotę 23 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, udzielę święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom, których Pan powołał z Waszych rodzin i parafii, gdzie przyszli kapłani dojrzewali do decyzji oddania się na służbę Bogu.
Dziękuję zatem rodzinom oraz wspólnotom parafialnym za stworzenie atmosfery wiary, pomagającej w odkrywaniu powołania. Słowa wdzięczności za trud formacji składam również Księdzu Rektorowi, Moderatorom, Profesorom i Ojcom Duchownym naszego Pelplińskiego Seminarium.
Zachęcam wszystkich wiernych naszej diecezji, zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących do otoczenia modlitewną troską przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do święceń.
Ze względu na obowiązujące przepisy państwowe, udział w Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu święceń mogą wziąć tylko osoby, które otrzymały imienne zaproszenie. Wszystkich pozostałych zachęcam do łączności z nami za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie diecezjalnej oraz Radia Głos.
Przy tej okazji, szczególne słowa pragnę skierować również do ludzi młodych, którzy rozważają w swoim sercu pójście za Chrystusem, aby głosić Ewangelię współczesnemu światu. Zapraszam Was - Młodzi Przyjaciele - do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybranie drogi powołania. Nie lękajcie się oddać życia Jezusowi, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
Zatroskanym o powołania kapłańskie oraz wszystkim dobrodziejom naszego Pelplińskiego Seminarium z serca błogosławię.
+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

W związku z nowymi wytycznymi

dotyczących wiernych w kościele informujemy, że w kościele w Subkowach może być 27 osób plus 2 osoby na chórze, a w Brzuścach 16 osób plus 2 na chórze. Prosimy wchodzić przez zakrystię i prosimy zajmować w kościele miejsca oznaczone biała kartka.

Informacje o parafii

Proboszcz: ks. Feliks Kamecki

Wikariusze: ks. Łukasz Pałubicki

Odpust: Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 8 maja, ipsa die

Miejscowości / Ulice: Brzuśce, Czarlin, Gniszewo, Mała Słońca Wybudowanie, Mały Garc, Narkowy, Radostowo, Starzęcin, Wielgłowy, Wielka Słońca

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA: 7.30; 9.00; 11.30

SOBOTA: 18.15

DNI POWSZEDNIE: 17.30

BRZUŚCE: 10.15 (Niedziela)

Biuro Parafialne
Czynne od poniedziałku do piątku od 18.00 do 19.00 Ewentualne zmiany w ogłoszeniach parafialnych.
Spowiedź
Spowiedź św. codziennie 20 minut przed wieczorną Mszą św.

Nasz patron


Św. Stanisław Biskup i Męczennik

Urodził się około 1030 roku w Szczepanowie, obecnie w diecezji tarnowskiej. W 1072 objął stolicę biskupią w Krakowie. Według tradycji brał w obronę ludzi nadmiernie uciskanych i karanych przez króla.

Czytaj dalej
z życia

Naszej parafii


Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

św. Paweł 1 Kor 13,13

 

Gazetka parafialna "Emaus" ukazuje w naszej parafii raz w miesiącu od 19 lat. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1999 roku.