XXV Niedziela Zwykła
21 września 2016
Emaus 188
2 grudnia 2016

Emaus 187