Emaus nr 2/1999
1 grudnia 1999
Parafia Subkowy
Miłosierdzie Boże…
29 grudnia 2015

Gdzie mam się spowiadać?

Parafia Subkowy
Gdzie ci wygodniej.
Zwykle spowiadasz się w kościele, w konfesjonale albo na zewnątrz. Możesz także w biurze kapłana. Swoją tożsamość możesz zachować tajną albo ją ujawnić.

Kiedy wybierasz miejsce spowiadania się, nie myśl o racjach czysto ludzkich albo egoistycznych. Pomyśl raczej o tym, co może się przyczynić do tego, by twoja spowiedź była bardziej szczera. Pomyśl też o wygodzie kapłana i pamiętaj, że jego czas nie jest nieograniczony. On nie może zaangażować się wyłącznie dla ciebie. Powinieneś rozważyć to, co innym może posłużyć i zatroszczyć się także o innych chrześcijan.
Jeśli ostatnio spowiadałeś się bardzo dawno, albo jeśli obecna spowiedź wydaje ci się bardzo skomplikowana, to być może stosowne będzie uczynić to poza konfesjonałem, na przykład w biurze kapłana, abyście mieli więcej spokoju, a inne osoby, czekające za tobą, nie niecierpliwiły się. Niemniej jednak, jeśli wydaje ci się stosowniejsze spowiadać się w konfesjonale, uczyń to bez obawy i bez pośpiechu. A jeśli musisz czekać dłużej niż myślałeś, miej cierpliwość dla twoich braci i wspomnij na wielką cierpliwość, jaką Bóg miał wobec ciebie.
My, kapłani słuchamy czasem spowiedzi w pociągach, na drodze, w samolotach, a także wtedy, gdy ktoś nas odwiedza.
(kard. J.M. Estevez)