Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021
10 kwietnia 2021
Osoba pierwszego kontaktu
11 kwietnia 2021

Intencje Mszalne, 12 – 18 kwietnia 2021

PONIEDZIAŁEK 12 KWIECIEŃ 2021
9.00
za śp. Weronikę i Adama Michalak

WTOREK 13 KWIECIEŃ 2021
17.30
o ustanie pandemii z prośbą o łaskę zdrowia dla rodziny
17.30

ŚRODA 14 KWIECIEŃ 2021

17.30
za śp. Henryka Piotrowskiego i za rodziców z obojga stron
17.30

CZWARTEK 15 KWIECIEŃ 2021
10.00
pogrzeb śp. Czesławy Walkowiak
17.30
za śp. Aleksandra Sekleckiego, zmarłych rodziców, rodzeństwa oraz wnuka śp. Marcina
PIĄTEK 16 KWIECIEŃ 2021
17.30
za śp. Zenona Herolda w 10 rocznicę śmierci oraz śp. Zdzisława Bieleckiego w 15 rocznicę śmierci
17.30
z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo dla Zbigniewa z okazji 70 urodzin.
SOBOTA 17 KWIECIEŃ 2021
18.15
za śp. Teresę Dubiel w dzień urodzin
18.15
za śp. Weronikę Michalak w 30 dzień od pogrzebu
NIEDZIELA 18 KWIECIEŃ 2021
7.30
za śp. Agnieszkę i Franciszka Grota i za śp. Marię Kłopocką
9.00
za zmarłych rodziców Martę i Franciszka oraz za śp. Małgorzatę
11.30
za śp. Zenona Janoszczyka w 25 rocznicę śmierci.