Niedziela Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020
27 grudnia 2020
Kolędy 2021
1 stycznia 2021

Intencje Mszalne, 28 grudnia 2020 – 03 stycznia 2021

Poniedziałek 28.12.2020
17.30 za śp. Mateusza Grochowickiego i zmarłych z rodziny

Wtorek 29.12.2020

17.30 za śp. Pawła, Zofię, Michalinę Nędza

Środa 30.12.2020
17.30 za śp. Janinę i Władysława Bryła

Czwartek 31.12.2020
17.00 za wszystkich zmarłych w 2020 roku

Piątek 01.01.2021
9.00 za naszą parafię
11.30 za wszystkie wspólnoty parafialne, wszystkich pracowników parafii
16.00 za śp. Stanisława i Antoninę Leszczyńskich

Sobota 02.01.2021
18.15 za śp. Danutę Janoszczyk
18.15 za śp. Edytę Szela

Niedziela 03.01.2021
7.30 za duszę w czyśćcu cierpiące
9.00 za śp. Jadwigę Rajską w rocznicę śmierci
11.30 za śp. Klemensa Olszewskiego w 3 rocznicę śmierci