Parafia Subkowy
INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych
13 marca 2020
III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020
15 marca 2020

KOMUNIKAT PARAFIALNY

KOMUNIKAT PARAFIALNY

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego ograniczającego m.in. liczę uczestników Mszy Świętych do 50 osób oraz wypełniając wskazania Konferencji Episkopatu Polski i stosując się do zaleceń Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny proszę, aby:
a. wierni szczególnie chorzy, starsi i dzieci a także dorośli uczestniczyli we Mszy Świętej za pośrednictwem transmisji radiowych i telewizyjnych
b. na Mszę Świętą przychodziły przede wszystkim tylko te osoby, które zamawiały intencję danej Mszy Świętej
Zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa przed każdą Mszą Świętą będziemy liczyć ilość wiernych, aby nie została przekroczona obowiązująca norma. Wchodzić do świątyni będziemy tylko jednym wejściem. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się dezynfekcja w Kościele.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wskazań związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Prosimy także, aby wierni nie stali przed kościołem tylko udali się do domu w wypadku przekroczenia dozwolonej ilości osób.
Polecajmy się wspólnie Miłosierdziu Bożemu, prosząc o ustanie epidemii.