Nasz patron: Św. Stanisław Biskup i Męczennik


Urodził się około 1030 roku w Szczepanowie, obecnie w diecezji tarnowskiej. W 1072 objął stolicę biskupią w Krakowie. Według tradycji brał w obronę ludzi nadmiernie uciskanych i karanych przez króla. Najpierw upomniał Bolesława Śmiałego, kiedy on zlekceważył napomnienia, biskup rzucił na niego klątwę kościelną i ukrył się w kościele na Skałce.

Rozgniewany król udał się za biskupem, wszedł do świątyni i w czasie Mszy św. odprawianej przez niego zabił go. Swoim towarzyszom nakazał poćwiartować ciało męczennika. Data śmierci nie jest pewna. Według bulli kanonizacyjnej miało to miejsce 11 kwietnia. W 1083 roku przeniesiono relikwie św. Stanisława z kościoła na Skałce do katedry na Wawelu. Dnia 17 IX 1253 roku w Asyżu papież Innocenty IV dokonał jego kanonizacji. Często przedstawia się św. Stanisława nad mogiłą, z której wychodzi zmarły. Według tradycji wskrzesił on zmarłego Piotrowina, aby zaświadczył w sądzie, że właścicielem wioski jest biskup Stanisław.

Obok Królowej Polski, wraz ze św. Wojciechem zaliczany on jest do głównych patronów Polski. Stał się patronem obrońców ludzi uciskanych i niepodległej Polski.


Modlitwa do św. Stanisława

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi naśladowcami Twoich cnót. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, abyśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.