12 stycznia 2016
Parafia Subkowy

Duchowy testament…

Spędziłem swoje życie w pluralistycznym otoczeniu i zawsze wśród wolnomyślnych przełożonych. Mam raka i wiem, że wkrótce umrę
29 grudnia 2015
Parafia Subkowy

Miłosierdzie Boże…

Przesłanie o miłosierdziu Bożym rozwinęło się dzięki pewnej skromnej zakonnicy Helenie Kowalskiej (która później przyjęła imię Faustyna) i bardzo szybko obiegło cały świat. Co ciekawe, pojawiło się w takim momencie historycznym, gdy ludzkość bardzo go potrzebowała: między pierwszą a druga wojną światową.
27 grudnia 2015
Parafia Subkowy

Gdzie mam się spowiadać?

Gdzie ci wygodniej. Zwykle spowiadasz się w kościele, w konfesjonale albo na zewnątrz. Możesz także w biurze kapłana. Swoją tożsamość możesz zachować tajną albo ją ujawnić.