Parafia Subkowy
Duchowy testament…
12 stycznia 2016
Istnienie ANIOŁÓW
2 lutego 2016

U kogo się SPOWIADAĆ?

Parafia Subkowy
Są osoby, które zwykle spowiadają się u tego samego kapłana. To dobry zwyczaj i może być pożyteczny pod warunkiem, że penitent będzie zawsze czuł się wolny w wyborze spowiednika.
Zbytnie przywiązanie się do jednego kapłana może jednak oznaczać małą wiarę.

Jeśli masz jakiś szczególny albo bardzo ważny problem, masz powody szukać kapłana kompeten w danej materii. Inni kapłani albo inni wierni mogą ci dać użyteczne wskazówki, aby takiego znaleźć.
Niemniej jednak, nie powinieneś być zbyt wymagający. Nas, kapłąnów jest dość mało i nie ma zbyt wielkich możliwości wyboru, zwłaszcza w mały miastach, czy na terenach wiejskich.
Brak kapłanów występuje także w pewnych rejonach wielkich miast. Dlatego pamiętaj, że kapłan może dać ci to, co jest istotne: Boże przebaczenie i pojednanie z Kościołem.
Ponadto, gdy już się wyspowiadałeś, czuj się zupełnie wolny, by zwrócić się do innego kapłana i przedstawić mu problem, jaki cię nurtuje. Nie bądź jednak zbyt skrupulatny. Pokazywałoby to brak zaufania w nieskończone miłosierdzie Boga Ojca.

Parafia Subkowy

(kard.J.M.Estevez:
„Idziesz do spowiedzi?”)