Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 22 listopada 2020

Intencje Mszalne 16-22 listopad 2020
15 listopada 2020
I Niedziela Adwentu, 29 grudnia 2020
29 listopada 2020

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 22 listopada 2020

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 22 listopada 2020

W związku z wprowadzeniem  obostrzeń od dnia 07.11.2020. W kościele podczas nabożeństw może uczestniczyć wSubkowach 17- osób, w Brzuścach- 10 osób.

  1. W dzisiejszą niedziele obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświat. Jest to ostatnia Niedziela roku liturgicznego. Za tydzień rozpocznie się już Adwent.
  • Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy tym wspólnotom za zaangażowanie w życie naszej parafii.
  • W dzisiejszą niedzielę wspominamy św. Cecylie jest to patronka chórzystów, organistów, muzyków. Dziękujemy naszym organistom Pani Justynie i Panu Kazimierzowi, naszemu parafialnemu chórowi oraz scholii za upiększanie liturgii poprzez ich śpiew. Prosimy dla nich o wstawiennictwo ich patronki św. Cecylii.
  • Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 15.00 do 16.30. Intencje można również zamawiać przez e-mail parafiasubkowy@wp.pl .
  • Wypominki roczne można składać do końca listopada.
  • Chorych odwiedzamy tylko na wezwanie.
  • Zespół Caritas planuje dystrybucjężywności unijnej dla osób najbardziej potrzebujących w ramach podprogramu 2020. W tym celu prosimy osoby, które chcą otrzymaćżywność o zgłaszanie się do GOPSU do końca listopada z zaświadczeniami o dochodach netto, po skierowanie do otrzymywania pomocy żywnościowej. Kwoty kryterium dochodowego wynoszą 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056zł w przypadku osoby w rodzinie.
  • Na polecenie papieża Franciszka został ogłoszony dekret, który informuje, że na wszystkie dni listopada rozszerzony został odpust udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych. Ponadto na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnota wiernych i modlitwy za zmarłych.
  1. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia.