IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020
22 marca 2020
Intencje Mszalne 30.03.2020-5.04.2020
29 marca 2020

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020. Ogłoszenia parafialne. Parafia Subkowy

1. Z względu na ograniczenie liczby uczestników Mszy Świętej do 5 osób prosimy o przychodzenie na nie jedynie reprezentantów rodzin, które zamówiły daną intencje. Jednocześnie informujemy, że Ksiądz Biskup Diecezjalny do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

2. Msze święte z naszego kościoła są transmitowane na żywo na facebook Parafia Subkowy. Od poniedziałku do piątku o 17.30, w sobotę o 18.15, w niedzielę o godzinie 11.30.

3. W związku z sakramentem pokuty
pragniemy ogłosić informację Stolicy Apostolskiej, która stwierdza, że “Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Ksiądz Biskup postanowił. że “Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. ”
W naszej parafii okazja do spowiedzi będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-11.00 oraz 16.30-17.30. Spowiedź będzie w zakrystii, prosimy też wchodzić od zakrystii.

4. Szczegółowe informacje na temat sprawowania sakramentów w Diecezji Pelplińskiej w czasie epidemii można znaleźć na stronie internetowej diecezji pelplińskiej. Komunikat został również umieszczony na fb Parafia Subkowy.

5. Biuro parafialne nieczynne.

6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali są odwołane.