Ks. Biskup w naszej szkole w Subkowach
Ks. Biskup w naszej szkole
26 kwietnia 2018
Emaus nr 204/205
10 maja 2018

Wizytacja księdza biskupa

Wizytacja księdza biskupa diecezjalnego dra Ryszarda Kasyny

Wizytacja księdza biskupa diecezjalnego dra Ryszarda Kasyny

Taka wizytacja – kanoniczna – odbywa się raz na pięć lat. U nas odbyła się 13 kwietnia br.

Program proponuje proboszcz parafii. Obejmuje on wiele elementów tych samych, choć w różnych parafiach, a także inne, które są tylko w pewnych parafiach, np. szpitale…

W naszej parafii Ksiądz Biskup rozpoczął swój pobyt od wizyty u chorej, a była nią p. Joanna Nagiel, lat 92 (którą odwiedzamy z Komunią św. od wielu lat). Babcia Joanna ma znakomitą pamięć, może – tak – godzinami opowiadać, recytować wierze – i tak było również podczas tej wizyty – tym bardziej, że Ksiądz Biskup chętnie i z uśmiechem słuchał.

Następnym punktem wizytacji była obecność Księdza Biskupa w Zespole Szkół w Subkowach. Piękne spotkanie z młodzieżą szkolną, ich niebanalne pytania do Pasterza, jego słowo do nich.

A na końcu serdeczne spotkanie przy kawie u p. dyrektora Waldemara Pawluska.

Zawsze wizytacja obejmuje biuro parafialne (przegląd ksiąg: chrztów, ślubów, pierwszej komunii, bierzmowania, pogrzebów, intencji mszalnych…) i ich przechowywanie. Ksiądz Biskup zwizytował też pomieszczenia plebanii i domu parafialnego. O godz. 1400 w kościele filialnym w Brzuścach było nabożeństwo różańcowe z licznie obecnymi członkami Żywego Różańca z całej naszej parafii. Odmawialiśmy różaniec, a potem wysłuchaliśmy egzorty Księdza Biskupa i przyjęliśmy jego błogosławieństwo.

W domu parafialnym o godz. 1600 spotkali się z Księdzem Biskupem przedstawiciele wszystkich rad parafialnym i wspólnot. Szefowie tych wspólnot przedstawili swój udział w życiu parafii i plany na przyszłość. Był też czas na rozmowy indywidualne z Pasterzem. Mszą św. o godz. 1730 z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania zakończył się ten wielki dzień w naszej wspólnocie.
(x.FK.)