Emaus nr 203
10 marca 2018
Ks. Biskup w naszej szkole w Subkowach
Ks. Biskup w naszej szkole
26 kwietnia 2018

„W drodze do niepodległości”

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkół w Subkowach

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkół w Subkowach

W 2018 roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę nieodległości. Z tej okazji w całym kraju organizowane są wystawy, koncerty i inne wydarzenia upamiętniające tę rocznicę. Wystawa „W drodze do niepodległości”, która gościła w Zespole Szkół w Subkowach w dniach 9-16 marca, pięknie wpisała się w jubileuszowe obchody 100-lecia niepodległej Polski w naszej szkole i gminie.
Ekspozycja składa się z 30 tablic, które ilustrują i opisują najważniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem niepodległości. Przygotowana została w ramach projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Była prezentowana w Sejmie.

Uroczysta inauguracja wystawy w naszej szkole odbyła się 12 marca 2018 roku. Uczestniczyli w niej m.in.: Wicestarosta Powiatu Tczewskiego Zbigniew Zgoda, Wójt Gminy Subkowy Mirosław Murzydło, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Lisewski i Radni Gminy Subkowy, Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie Stanisława Gurbowicz oraz inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także wielu sympatyków i przyjaciół szkoły. Uroczystość została uświetniona referatem okolicznościowym i krótkim występem artystycznym młodzieży, po czym nastąpiła ceremonia otwarcia z przecięciem wstęgi i zwiedzanie wystawy przy dźwiękach pieśni patriotycznych.

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się w chronologicznym porządku z wydarzeniami, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, a także z osobami, które były ważne dla rozwoju Państwa polskiego.

Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Celem tego programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu jubileuszu.

Mariola Goleniowska