XIX Niedziela Zwykła, 7 sierpnia 2016
7 sierpnia 2016
XXI Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2016
23 sierpnia 2016

XX Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2016

XX Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2016

1. Dzisiaj w kościele filialnym w Brzuścach czcimy drugiego patrona tej świątyni: św. Maksymiliana Marię Kolbego; w tym roku obchodzimy 75. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w obozie hitlerowskim w Oświęcimiu (jego celę śmierci nawiedził niedawno Ojciec św. Franciszek). Sumę odpustową o g. 10. 15 celebruje i Słowo Boże wygłosi Ks. Prałat Stanisław Cieniewicz.
Dzisiaj też odpust parafialny przeżywa parafia na Działkach Staszica w Tczewie.

2. Kalendarz Kościoła, 15 sierpnia: Ur. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny;
Msze św. jak w każdą niedzielę (podczas każdej Mszy święcimy kłosy zbóż, ziół i kwiatów);
we wtorek 16 VIII czcimy św. Rocha, drugiego Patrona nasze kościoła : Msze św. o g. 9.oo i 17.3o;
17 VIII – św. Jacka; w sobotę -20 VIII – św. Bernarda – patrona naszej diecezji i miasta Pelplina;

3. Za ofiary złożone dzisiaj na remont naszych organów składamy serdeczne Bóg zapłać.
Można też wspomóc fundusz organowy pobierając specjalne cegiełki (są w zakrystii i w biurze par.).

4. ZAPOWIEDZI:
1. Marcin Szuta z Tczewa i Beata Choszcz z Subków …………………………… zap. 1.
2. Mateusz Kamrowski z Kulic i Małgorzata Rozwadowska z Brzuśc ………………….zap. 1.
3. Patryk Kordowski i Ewelina Godlewska – oboje z Małego Garca …………………..zap. 1.
4. Mariusz Habas i Katarzyna Niemaszyk – oboje z Subków ……………………………zap. 1.
5. Wojciech Justa i Martyna Kuszka – oboje z Piaseckich Pól …………………………….zap. 1.

5. Chłopców od klasy trzeciej w górę – zapraszamy do wspólnoty ministranckiej: i w Subkowach i w Brzuścach. Można się zapisać u księży.

6. Mamy zamiar zorganizować jako parafia – jeszcze w trwającym Roku Miłosierdzia – pielgrzymkę:
Kraków – Łagiewniki (przez Częstochowę); na początku września (może 5 – 6 – 7).
Dokładne dane: termin, koszt itp. podalibyśmy w przyszłą niedzielę. Ale czy byliby chętni? Od dzisiaj przez cały tydzień (do przyszłej niedzieli włącznie) przyjmujemy zapisy: w zakrystii, w biurze oraz telefonicznie.

SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ